דיני החברות

דיני החברות נחשבים אוסף כללים המסדרים את ייסוד החברות ולהגדיר את האחריות, הזכויות והחובות שלהן.החברה מוגדרת כחוזה שעל פיה מתחייבים שני אנשים או יותר לתרום לפרויקט כלכלי. על ידי הקצאת חלק מכסף או עבודה, כדי לחלק את הרווח או ההפסד הנובעים מכך.משרדנו מספק שירותים משפטיים הקשורים לייסד חברות בתוך איחוד האמירויות הערביות, רישום סימני מסחר ומתן ייעוצים משפטיים הקשורים לכל סוגי החברות.

גלילה למעלה