נדל"ן

פסקי דין נדל"ן שלנו המיוחדים מספקים קבוצה מקיפה מהייעוצים והייצוגים  של נדל"ן ליזמות בכל רחבי אזור המזרח התיכון.

אנו מעסיקים עורכי דין בעלי ידע הדוק בטיפול הבריאות , החינוך , השעשועים, היושבות, ו הרבה מהתעשיות הנוספות הרלוונטיות.

במשרד מוחמד אלנג'אר לעורכי דין ו ייעוצים משפטיים אנו מציעים תמיכה עסקית נשמעת בכל תחומי נדל"ן הרלוונטיים.

ניסיון החברות מקיף קבוצה כללית מסכסוכים של נדל"ן זה כולל גם תוכניות  רב תכליתית של מגורים ו מסחר , סכסוכי הפיתוח,מקרי בעל נדל"ן ו שוכר, כולל גם פיגור בשכירות , החרמות,חידוש השכירות,הפרת חוזה,רשלנות מקצועית, תביעות לפיצויים,סכסוך בנייה.

גלילה למעלה